богот

 • 41Локсија — епитет на богот Аполон ( пророк ) …

  Macedonian dictionary

 • 42Манта — (грч. Manto) мит. во старогрчката митологија: ќерка на пророкот Тиресиј која исто така била пророчица бо градот Теба по смртта на татко и се преселила во Италија каде што родила син со богот на реката Тибар (Тиберин) Римјаните истакнувале дека… …

  Macedonian dictionary

 • 43Морфеј — (грч. Morphe) мит. во старогрчката митологија: син на богот на спиењето Сомниј, бог на сонот, наречен по тоа што со негова помош во душата на оној што спие се создаваат разни слики и облици …

  Macedonian dictionary

 • 44Олимпија — (грч. Olympia) предел во Елида, посветен на богот Зевс, каде што се одржувале олимписките игри …

  Macedonian dictionary

 • 45Парвати — (сскр.) мит. во хиндуската митологија: божица на мудроста, жена на богот Шива …

  Macedonian dictionary

 • 46Пентесилеја — (грч. Penthesitea) 1. мит. во старогрчката митологија: ќерка на богот Арес и на амазонската кралица сојузничка на Тројанците во Тројанската војна се борела херојски, а била убиена од Ахил 2. пентелисеја фиг. воинствена жена …

  Macedonian dictionary

 • 47Пентеј — (грч. Pentheus) мит. во старогрчката митологија: син на Ехион и Агава на кого остарениот Кадмо, уште додека бил жив, му го предал владеењето над Теба го растргнале менадите затоа што се противел на уживањето во виното, т. е. на култот на богот… …

  Macedonian dictionary

 • 48Ромул — (лат. Romulus) мит. брат на Рем, основач и прв цар на градот Рим (владеел во периодот 753 716 г. пр. н. е.) син на весталката Реа Силвија и на богот Марс …

  Macedonian dictionary

 • 49Сатурналии — (лат. Saturnalia) мн. 1. во стар Рим: седумдневен весел народен празник во чест на богот Сатурн по завршувањето на земјоделските работи време на веселой и гозби 2. фиг. распашана пијанка, разуздана забава, дива оргија …

  Macedonian dictionary

 • 50Силен — (грч.) мит. во старогрчката митологија: еден од придружниците на богот Дионис (Бах) весел ќелав старец, вечно пијан симбол за стар бекрија атрибути: бршленов венец, стап обвиен со лисја од винова лоза и мев за вино …

  Macedonian dictionary